Ārvalstnieku darījumi ar nekustamiem īpašumiem sadalījumā pa gadiem

Ārvalstnieku darījumi ar nekustamiem īpašumiem sadalījumā pa gadiem

Ārvalstnieku darījumu skaits

1 to 2
2 to 5
5 to 10
10 to 20
20 to 100
100 to 1,000
1,000 to 3,500