Merge_NL_4gadi_novadi - Google Fusion Tables

Nostiprinājuma lūgumi sadalījumā pa gadiem