Pieejami dati par zemesgrāmatu nodaļās iesniegtajiem nostiprinājuma lūgumiem.


Pieejamie datu lauki:

ZURNALA_ID Lauks paredzēts, lai identificētu viena nostiprinājuma lūguma ietvaros dalību ņēmušās personas - LUDZEJA_TIPS un PERSONAS_TIPS, kā arī gadījumiem, ja nostiprinājuma lūgumam piesaistīts vairāk, nekā viens īpašums - IPASUMA_TIPS
ZGN Zemesgrāmatu nodaļa
TERITORIJA Zemesgrāmata - pilsēta, novads vai pagasts
LUGUMA_DATUMS Datums, kurā nostiprinājuma lūgums iesniegts zemesgrāmatu nodaļā
LUGUMA_TIPS Lūguma tips
LUGUMA_APAKSTIPS Lūguma tipiem piemīt apakštipi. Pieejami, sākot ar 2006. gadu
LEMUMA_DATUMS Datums, kurā zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis pieņēmis lēmumu
LEMUMA_VEIDS Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša pieņemtā lēmuma veids
IPASUMA_TIPS Nekustamā īpašuma tips, kāds norādīts zemesgrāmatā
LUDZEJA_TIPS Lūdzēja statuss nostiprinājuma lūgumā
PERSONAS_TIPS Personas tips, kāds norādīts zemesgrāmatas personu rādītājā

Nostiprinājuma lūgumi ODS formātā - visi gadi

Nostiprinājuma lūgumi XLSX formātā - visi gadi


1993. gads

1994. gads

1995. gads

1996. gads

1997. gads

1998. gads

1999. gads

2000. gads

2001. gads

2002. gads

2003. gads

2004. gads

2005. gads

2006. gads

2007. gads

2008. gads

2009. gads

2010. gads

2011. gads

2012. gads

2013. gads

2014. gads

2015. gads

2016. gads


Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu rakstiet info@zemesgramata.lv


 

Šajā sadaļā publicētie valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informācijas sistēmas dati ir pieejami saskaņā ar Open Data Commons Attribution licenci