Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas (VVDZ, www.zemesgramata.lv) lietotāju atbalsts.

Saskaņā ar Tiesu administrācijas nolikumu, Tiesu administrācija ir VVDZ turētāja un nodrošina tās organizatorisko un tehnisko uzturēšanu.

Tiesu administrācija sniedz konsultācijas par zemesgramata.lv un tajā atrodamajiem e-pakalpojumiem, un reģistrēto lietotāju iespējām, kā arī VVDZ esošajiem datiem.

Lai saņemtu konsultāciju, lūdzu, izmantojiet zemāk norādītos saziņas līdzekļus:


Tālrunis zemesgramata.lv jautājumos: 67063800
E-pasts: info@zemesgramata.lv
Twitter: @zemesgramata


Maksājuma rekvizīti:

Maksājuma saņēmējs: Tiesu administrācija
Adrese: Antonijas iela 6, Rīga
Reģ. Nr.: 9000 167 2316
Konts: LV85TREL2190458018000
BIC kods: TRELLV22