Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas (VVDZ, www.zemesgramata.lv) lietotāju atbalsts.

Saskaņā ar Tiesu administrācijas nolikumu, Tiesu administrācija ir VVDZ turētāja un nodrošina tās organizatorisko un tehnisko uzturēšanu.

Tiesu administrācija sniedz konsultācijas par zemesgramata.lv un tajā atrodamajiem e-pakalpojumiem, un reģistrēto lietotāju iespējām, kā arī VVDZ esošajiem datiem.

Lai saņemtu konsultāciju, lūdzu, izmantojiet zemāk norādītos saziņas līdzekļus:


Tālrunis zemesgramata.lv jautājumos: 67063800
E-pasts: info@zemesgramata.lv
Twitter: @zemesgramata


Maksājuma rekvizīti:

Maksājuma saņēmējs: Valsts kase NC, Tiesu un zemesgrāmatu departaments
Adrese: Antonijas iela 6, Rīga
Reģ. Nr.: 9000 167 2316
Saņēmējs: Valsts kase
Konts: LV85TREL 2190458018000
BIC kods: TRELLV22