Zemesgrāmatas darbojas ar zemes un māju lietām Latvijā.

Daudziem cilvēkiem Latvijā pieder zeme un mājas. Zemesgrāmatās ir ziņas par katru zemes gabalu un māju. 

Zemesgrāmatās ir ziņas par 1,2 miljoniem nekustamo īpašumu.

Katrs var saņemt informāciju no zemesgrāmatām. Informāciju par sev piederošiem īpašumiem var saņemt bez maksas elektroniski.

Ziņas, kas atrodamas zemesgrāmatās ir uzticamas un tās atrodas drošībā.

Latvijā ir 7 zemesgrāmatu nodaļas un tajās strādā zemesgrāmatu tiesneši.