Merge of VVDZ_darijumi and VVDZ_darijumi_kml - Google Fusion Tables Ārvalstnieku darījumi ar nekustamiem īpašumiem 2016.gada 1.pusgadā