Veicot zemesgrāmatu kancelejas un valsts nodevu samaksu par darījumiem zemesgrāmatā, kvītīs jānorāda:

 • nekustamā īpašuma kadastra numurs;
 • nodalījuma numurs;
 • nostiprinājuma lūdzēja vārds, uzvārds /nosaukums;
 • nostiprinājuma lūdzēja personas kods /reģistrācijas numurs, ja nav zināms, tad nekustamā īpašuma adrese.

Zemesgrāmatu kancelejas nodevas:

Reģistrācijas numurs: 90000050138,
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, BIC Kods TRELLV22
Iemaksas mērķis: personas kods vai reģistrācijas numurs, kadastra vai zemesgrāmatas nodalījuma numurs

 • Konts LV29TREL1060190917100 - Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām attiecībā uz mantojumu un dāvinājumu.
 • Konts LV45TREL1060190917200 - Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām, kas iekasēta no fiziskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus.
 • Konts LV61TREL1060190917300 - Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām, kas iekasēta no juridiskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus.

Zemesgrāmatu valsts nodevas:

Reģistrācijas numurs: 90000050138,
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, BIC Kods TRELLV22
Iemaksas mērķis: personas kods vai reģistrācijas numurs, kadastra vai zemesgrāmatas nodalījuma numurs

 • Konts LV77TREL1060190917400 - Nodeva par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā attiecībā uz mantojumu un dāvinājumu.
 • Konts LV93TREL1060190917500 - Nodeva par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā attiecībā, kas iekasēta no fiziskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus.
 • Konts LV12TREL1060190917600 - Nodeva par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā attiecībā, kas iekasēta no juridiskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus.

Gadījumos, kad nostiprinājuma lūguma iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā samaksātā valsts vai kancelejas nodeva nav izmantota vai veikta tās pārmaksa, izmantojiet vienotā iesnieguma formu, lai saņemtu nodevas atmaksu. Iesnieguma formas pieejamas DOCX un ODT formātos.


Pieteikumiem par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā un par izsoles aktu apstiprināšanu.

Reģistrācijas numurs: 90000050138
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, BIC Kods TRELLV22

 • Konts LV39TREL1060190911100 - Kancelejas nodeva tiesu iestādē
 • Konts LV55TREL1060190911200 - Nodeva par darbību veikšanu tiesu iestādē

Ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi

Reģistrācijas numurs: 90001672316
Saņēmēja iestāde: Tiesu administrācija, BIC Kods TRELLV22

 • Konts LV51TREL2190458019000 - Ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi

Saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā lietās saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.983 ar brīdinājuma izsniegšanu saistītie izdevumi ir 5,44 eiro.


Tiesu sniegtie maksas pakalpojumi, kurus sniedz rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļas:

Reģistrācijas numurs: 90001672316
Saņēmēja iestāde: Tiesu administrācija, BIC Kods TRELLV22

 • Konts LV51TREL2190458019000

Dokumenta atvasinājuma izgatavošana, apliecināts nodalījuma noraksts, izziņa par personai piederošajiem īpašumiem, neapliecināts nodalījuma noraksts, zemesgrāmatu nostiprinājuma žurnāla un nekustamās īpašuma lietas lasīšana, nostiprinājuma lūguma apliecināšana.

Ar pakalpojumu izmaksām var iepazīties Ministru kabineta 2013.gada 19.februāra noteikumos Nr.96. 2.pielikumā.


Rekvizīti norēķiniem par valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas (VVDZ, www.zemesgramata.lv) pakalpojumiem

Reģistrācijas numurs: 90001672316
Saņēmēja iestāde: Tiesu administrācija, BIC Kods TRELLV22

 • Konts LV85TREL2190458018000