LV EN RU


StatistikaInformācija pēdējo reizi atjaunota
2016.06.20. 10:29:31

Apmeklētāji kopš 25.06.2009: 28649062
Apmeklētāji šodien: 14871

   
FunkcijasInformācijas tehnoloģiju nodaļa ir Tiesu administrācijas struktūrvienība, kas realizē Tiesu administrācijas uzdevumus informācijas tehnoloģiju jomā un veic šādas funkcijas:

- nodrošināt Tiesu vienotās informatīvās sistēmas un valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas tehnisko funkcionēšanu, papildināšanu un uzlabošanu;
- kontrolēt valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informācijas sistēmas drošības noteikumu ievērošanu;
- savas kompetences ietvaros, sadarbībā ar citām Tiesu administrācijas struktūrvienībām, veicināt jaunu pakalpojumu, produktu un tehnoloģiju ieviešanu;
- organizēt zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu, tiesnešu palīgu un konsultantu kvalifikācijas celšanu, rīkojot dažādus seminārus, konferences un apmācību kursus;
- administrēt un tehniski apkalpot apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļu serverus, datorus un printerus;
- organizēt informācijas un statistikas sagatavošanu par departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem;
- veikt datu auditu un sistēmas lietotāju uzraudzību.

Nodevu kalkulators Informācija no zemesgrāmatām Kādi dokumenti jāiesniedz Nostiprinājuma lūguma formas
Zemesgrāmatu nodaļu kontaktinformācija 
VVDZ izplatīšanas sistēmas tālrunis: 6722 2072 (Tiesu administrācija), e-pasts info@zemesgramata.lv. Adrese: Ūnijas iela 8 k-9, Rīga, LV-1084. Versija: 2.1.8