LV EN RU


StatistikaInformācija pēdējo reizi atjaunota
2016.06.20. 10:29:31

Apmeklētāji kopš 25.06.2009: 28689280
Apmeklētāji šodien: 7086

   
Rekvizīti

 


Veicot kancelejas un valsts nodevu samaksu par darījumiem zemesgrāmatā, kvītīs jānorāda:

· nekustamā īpašuma kadastra numurs;
· nodalījuma numurs;
· nostiprinājuma lūdzēja vārds, uzvārds /nosaukums;
· nostiprinājuma lūdzēja personas kods /reģistrācijas numurs, ja nav zināms, tad nekustamā īpašuma adrese.

Kancelejas nodevas:

Reģistrācijas nr. 90000050138,
Saņēmēja iestāde Valsts kase, BIC Kods TRELLV22
Iemaksas mērķis personas kods vai reģistrācijas numurs, kadastra vai zemesgrāmatas nodalījuma numurs

Konta Nr. LV29TREL1060190917100 Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām attiecībā uz mantojumu un dāvinājumu.

Konta Nr. LV45TREL1060190917200 Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām, kas iekasēta no fiziskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus.

Konta Nr. LV61TREL1060190917300 Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām, kas iekasēta no juridiskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus.


Valsts nodevas:
Reģistrācijas nr. 90000050138,
Saņēmēja iestāde Valsts kase, BIC Kods TRELLV22
Iemaksas mērķis personas kods vai reģistrācijas numurs, kadastra vai zemesgrāmatas nodalījuma numurs

Konta Nr. LV77TREL1060190917400 Nodeva par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā attiecībā uz mantojumu un dāvinājumu.

Konta Nr. LV93TREL1060190917500 Nodeva par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā attiecībā, kas iekasēta no fiziskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus.

Konta Nr. LV12TREL1060190917600 Nodeva par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā attiecībā, kas iekasēta no juridiskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus.


Gadījumos, kad nostiprinājuma lūguma iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā samaksātā valsts vai kancelejas nodeva nav izmantota vai veikta tās pārmaksa, izmantojiet vienotā iesnieguma formu, lai saņemtu nodevas atmaksu. Iesnieguma formas pieejamas DOCX formātā un ODT formātos.


Sakarā ar grozījumiem likumā Par tiesu varu, ar kuriem zemesgrāmatu nodaļas pārzina zemesgrāmatas, kā arī izskata pieteikumus par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā un pieteikumus par izsoles aktu apstiprināšanu, publicējam nodevu kontus.

LV39TREL1060190911100 - Kancelejas nodeva tiesu iestādē
LV55TREL1060190911200 - Nodeva par darbību veikšanu tiesu iestādē

Reģistrācijas nr. 90000050138,
Saņēmēja iestāde Valsts kase, BIC Kods TRELLV22

LV51TREL2190458019000 - Ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi.

Reģistrācijas nr. 90001672316

Saņēmēja iestāde: Tiesu administrācija, BIC Kods TRELLV22

Saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā lietās saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.983  ar brīdinājuma izsniegšanu saistītie izdevumi ir  7,47 eiro.

Nodevu kalkulators Informācija no zemesgrāmatām Kādi dokumenti jāiesniedz Nostiprinājuma lūguma formas
Zemesgrāmatu nodaļu kontaktinformācija 
VVDZ izplatīšanas sistēmas tālrunis: 6722 2072 (Tiesu administrācija), e-pasts info@zemesgramata.lv. Adrese: Ūnijas iela 8 k-9, Rīga, LV-1084. Versija: 2.1.8