LV EN RU


StatistikaInformācija pēdējo reizi atjaunota
2016.06.20. 10:29:31

Apmeklētāji kopš 25.06.2009: 28608966
Apmeklētāji šodien: 5547

   
Īpašumtiesību reģistrācijas cenrādis

Zemesgrāmatu lietās saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 106.pantu un likuma 'Par nodokļiem un nodevām' 11.pantu tiek ņemta valsts nodeva par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un kancelejas nodeva.
 
 1. Valsts nodevu likmes nosaka Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumi nr.1250 'Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā (EUR valūtā)'.
 2. Zemesgrāmatu likuma 107.pantā ir noteiktas šādas kancelejas nodevas un to apmēri:
  1. par jauna nodalījuma atklāšanu — 28,46 eiro;
  2. par jauna dzīvokļa nodalījuma atklāšanu — 14,23 eiro;
  3. par dzīvokļa īpašuma nodalījuma atklāšanu — 14,23 eiro;
  4. par jaunas tiesības nostiprinājumu — 14,23 eiro;
  5. par nostiprinājuma pārgrozījumu un atzīmes ierakstīšanu — 7,11 eiro;
  6. par zemesgrāmatu apliecības izsniegšanu —7,11 eiro;
  7. par tiesneša lēmuma apliecinātas datorizdrukas izsniegšanu — 4,27 eiro;
  8. par rakstveida uzziņām, apliecinātiem izrakstiem, norakstiem un datorizdrukām no zemesgrāmatas nodalījuma — 7,11 eiro par katru dokumentu;
  9. par zemesgrāmatas nodalījuma, nostiprinājuma žurnāla un nekustamā īpašuma lietas lasīšanu par katru hipotekāro vienību  — 2,85 eiro;
  10. par neapliecinātas datorizdrukas izsniegšanu vai nosūtīšanu elektroniskā veidā — 2,85 eiro;
 3. Par zemesgrāmatu nodaļas veikto lūguma apliecinājumu maksājama kancelejas nodeva 14,23 eiro, tās samaksu var veikt kopā ar kancelejas nodevu par tiesību nostiprināšanu (piem., dzīvokļa īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā 14,23 eiro + apliecība 7,11 eiro + lūguma apliecināšana 14,23 eiro, kopā 35,57 eiro. Kancelejas nodevu iespējams samaksāt zemesgrāmatu nodaļā, izmantojot maksājumu karti vai arī kvīti par kancelejas nodevas iemaksu valsts budžeta kontā pievieno nostiprinājuma lūgumam.
Nodevu kalkulators Informācija no zemesgrāmatām Kādi dokumenti jāiesniedz Nostiprinājuma lūguma formas
Zemesgrāmatu nodaļu kontaktinformācija 
VVDZ izplatīšanas sistēmas tālrunis: 6722 2072 (Tiesu administrācija), e-pasts info@zemesgramata.lv. Adrese: Ūnijas iela 8 k-9, Rīga, LV-1084. Versija: 2.1.8