LV EN RU


StatistikaInformācija pēdējo reizi atjaunota
2016.06.20. 10:29:31

Apmeklētāji kopš 25.06.2009: 28612454
Apmeklētāji šodien: 9035

   
Lietotāja prasības datubāzei

Kopējās prasības

  1. Lai izmantotu zemesgrāmatu izplatīšanas sistēmas interneta versiju nepieciešama pārlūkprogramma Microsoft Internet Explorer 8+ vai Mozilla Firefox 9+, vai Google Chrome 15+, vai Opera 11+.
  2. Ergonomiskai informācijas apskatei ieteicamā monitora izšķirtspēja ir 1024x768.

Paroles

  1. Parole izšķir lielos un mazos burtus.
  2. Minimālais garums 6 simboli
  3. Nelietot zināmus un saprotamus vārdus, tos var viegli atminēt.
  4. Ievadot paroli pārliecinieties, ka nav ieslēgs Caps Lock.
  5. Parolē nelietot latviešu valodas diakritiskos simbolus (ā, ē, ņ, utml.)
  6. Regulāri mainiet savu paroli.

Interneta zemesgrāmatas lietošanas laika ierobežojumi

Datubāzes lietošanas sakaru seansam ir noteikti laika ierobežojumi, kura ietvaros darbojas Jūsu iepriekš ievadītās paroles. Laika ierobežojumi galvenokārt pasargā no gadījumiem, kad Jūs esiet aizmirsuši aizvērt interneta zemesgrāmatas programmu, aizejot prom no datora. Ja 10 minūšu laikā Jūs neesiet veikuši nekādas darbības interneta zemesgrāmatā, tad darbību turpināšanai tiks atkārtoti pieprasīts ievadīt lietotājvārdu un paroli. Darbu interneta zemesgrāmatā Jūs variet pārtraukt jebkurā mirklī, nospiežot izvēlni "atslēgties no datubāzes" vai aizverot izmantoto pārlūkprogrammu.
Nodevu kalkulators Informācija no zemesgrāmatām Kādi dokumenti jāiesniedz Nostiprinājuma lūguma formas
Zemesgrāmatu nodaļu kontaktinformācija 
VVDZ izplatīšanas sistēmas tālrunis: 6722 2072 (Tiesu administrācija), e-pasts info@zemesgramata.lv. Adrese: Ūnijas iela 8 k-9, Rīga, LV-1084. Versija: 2.1.8