LV EN RU


StatistikaInformācija pēdējo reizi atjaunota
2016.06.20. 10:29:31

Apmeklētāji kopš 25.06.2009: 28596682
Apmeklētāji šodien: 6172

   
Informācijas pieprasīšana papīra formātā
Informāciju no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas  var saņemt arī datorizdrukas (papīra) formātā.
Informāciju var saņemt Tiesu un zemesgrāmatu departamentā.

Informācijas saņemšanas kārtība:
  1. Klients aizpilda iesnieguma formu, norādot interesējošo nekustamā īpašuma adresi vai nosaukumu, vai nodalījuma numuru, vai kadastra numuru.
  2. Zemesgrāmatu departamenta darbinieks pārbauda vai zemesgrāmatu datubāzē ir informācija par interesējošo īpašumu.
  3. Klientam tiek izsniegts rēķins par pakalpojumu, saskaņā ar cenrādi vai arī piedāvāta iespēja uz vietas norēķināties ar maksājumu karti.
  4. Pēc apmaksas veikšanas tiek izsniegta neapliecināta datorizdruka.

Piezīme
Datorizdruka tiek sagatavota uzreiz pēc klienta iesnieguma saņemšanas. Vidēji vienas datorizdrukas sagatavošana ilgst līdz 3 minūtēm. Sagatavošanas laikā nav ierēķināts rēķina apmaksai nepieciešamais laiks.

Nodevu kalkulators Informācija no zemesgrāmatām Kādi dokumenti jāiesniedz Nostiprinājuma lūguma formas
Zemesgrāmatu nodaļu kontaktinformācija 
VVDZ izplatīšanas sistēmas tālrunis: 6722 2072 (Tiesu administrācija), e-pasts info@zemesgramata.lv. Adrese: Ūnijas iela 8 k-9, Rīga, LV-1084. Versija: 2.1.8