LV EN RU


StatistikaInformācija pēdējo reizi atjaunota
2016.06.20. 10:29:31

Apmeklētāji kopš 25.06.2009: 28679536
Apmeklētāji šodien: 26459

   
Zemesgrāmatu nodaļas, info tālruņi
Alūksnes zemesgrāmatu nodaļa
Balvu zemesgrāmatu nodaļa
Gulbenes zemesgrāmatu nodaļa
Madonas zemesgrāmatu nodaļa
Valkas zemesgrāmatu nodaļa
Valmieras zemesgrāmatu nodaļa
Cēsu zemesgrāmatu nodaļa
Limbažu zemesgrāmatu nodaļa
Ludzas zemesgrāmatu nodaļa
Krāslavas zemesgrāmatu nodaļa
Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļa
Preiļu zemesgrāmatu nodaļa
Daugavpils zemesgrāmatu nodaļa
Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļa
Aizkraukles zemesgrāmatu nodaļa
Ogres zemesgrāmatu nodaļa
Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļa
Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļa
Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļa
Bauskas zemesgrāmatu nodaļa
Jelgavas zemesgrāmatu nodaļa
Dobleles zemesgrāmatu nodaļa
Tukuma zemesgrāmatu nodaļa
Saldus zemesgrāmatu nodaļa
Kuldīgas zemesgrāmatu nodaļa
Talsu zemesgrāmatu nodaļa
Ventspils zemesgrāmatu nodaļa
Liepājas zemesgrāmatu nodaļa

  

Zemesgrāmatu pārzināšanai pie rajona (pilsētas) tiesām pastāv zemesgrāmatu nodaļas. Zemesgrāmatu nodaļas ir tiesu iestādes.

Zemesgrāmatu nodaļu tiesneši zemesgrāmatās ieraksta nekustamos īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmatu nodaļu tiesnešiem ir rajona (pilsētas) tiesnešiem noteiktais tiesiskais status.

Zemesgrāmatu nodaļu darbību regulē likums Par tiesu varu, Zemesgrāmatu likums un tieslietu ministra izdotas instrukcijas.

Likuma “Par 1937. gada 22. decembra zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību” 2. pants nosaka, ka zemesgrāmatu nodaļas ietilpst tiesu sistēmā un tiek izveidotas rajonos un republikas pilsētās nekustamo īpašumu reģistrēšanai, kā arī ar tiem saistīto tiesību nostiprināšanai.

Latvijā ir izveidotas un darbojas 26 rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļas.


 

 

Nodevu kalkulators Informācija no zemesgrāmatām Kādi dokumenti jāiesniedz Nostiprinājuma lūguma formas
Zemesgrāmatu nodaļu kontaktinformācija 
VVDZ izplatīšanas sistēmas tālrunis: 6722 2072 (Tiesu administrācija), e-pasts info@zemesgramata.lv. Adrese: Ūnijas iela 8 k-9, Rīga, LV-1084. Versija: 2.1.8