LV EN RU


StatistikaInformācija pēdējo reizi atjaunota
2016.06.27. 4:00:01

Apmeklētāji kopš 25.06.2009: 28710568
Apmeklētāji šodien: 10817

   
Funkcijas

Tiesu iestāžu informācijas sistēmas nodaļa nodrošina valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas uzturēšanu.

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata (VVDZ)
Galvenās funkcijas: Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, saskaņā ar Zemesgrāmatu likumu, ir apvienotas visas 26 zemesgrāmatu datu bāzes, līdz ar to VVDZ var uzskatīt par centrālo datu bāzi, kurā iespējams iegūt informāciju par visiem zemesgrāmatā ierakstītiem īpašumiem valstī. VVDZ galvenā funkcija ir uzturēt un uzglabāt Zemesgrāmatu nodaļu iesniegtos zemesgrāmatu datus, nodrošinot šo datu drošību un nemainību.

Sniegtie pakalpojumi: Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata nodrošina zemesgrāmatu datu vieglāku pieejamību - informācija par visu zemesgrāmatā ierakstīto nekustamo īpašumu tiesisko statusu valstī ir pieejama vienuviet.

No valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas var iegūt informāciju no datorizētās zemesgrāmatas par visiem Latvijas Republikas teritorijā zemesgrāmatās ierakstītajiem nekustamajiem īpašumiem.

Tiesu iestāžu informācijas sistēmas nodaļa veic datu izplatīšanu, ir šādi izplatīšanas veidi:
sniegt informāciju no datorizētās zemesgrāmatas nodalījumiem mutiski, elektroniskā veidā, neapliecinātas datorizdrukas veidā (Zemesgrāmatu likuma 133. pants);
par katru nekustamā īpašuma pārejas gadījumu un katru Zemesgrāmatu likuma 62. pantā noteikto gadījumu reizi dienā elektroniski paziņot Valsts zemes dienestam un pašvaldībām;
veikt datu apstrādi pēc valsts iestāžu un amatpersonu motivēta pieprasījuma un izsniedz to šīm iestādēm un amatpersonām izmantošanai dienesta vajadzībām;
Ministru Kabineta noteiktajā kārtībā sniegt dienesta vajadzībām valsts iestādēm un amatpersonām informāciju no nostiprinājuma žurnāla, nekustamā īpašuma lietām un personu rādītāja.
Nodevu kalkulators Informācija no zemesgrāmatām Kādi dokumenti jāiesniedz Nostiprinājuma lūguma formas
Zemesgrāmatu nodaļu kontaktinformācija 
VVDZ izplatīšanas sistēmas tālrunis: 6722 2072 (Tiesu administrācija), e-pasts info@zemesgramata.lv. Adrese: Ūnijas iela 8 k-9, Rīga, LV-1084. Versija: 2.1.8