LV EN RU


StatistikaInformācija pēdējo reizi atjaunota
2014.04.21. 4:00:01

Apmeklētāji kopš 25.06.2009: 13871663
Apmeklētāji šodien: 7699

   
Biežāk uzdotie jautājumi
Kā saņemt izziņu par sev piederošiem vai nepiederošiem īpašumiem?
Izziņu iespējams pieprasīt jebkurā zemesgrāmatu nodaļā vai Tiesu administrācijā, Ūnijas ielā 8-k9, uzrakstot iesniegumu. Maksa par Tiesu administrācijas izsniegtu izziņu ir LVL 3,00 (EUR 4,27)Atbildi iespējams saņemt uz vietas vai arī pa pastu. 
Iesniegumu iespējams nosūtīt arī uz e-pastu info@zemesgramata.lv, norādot vismaz vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi. Šajā gadījumā atbildi iespējams saņemt tikai Tiesu administrācijā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu. Iespējams norēķināties ar maksājumu karti.
Atbildi sagatavo trīs darba dienu laikā.
 
Vai personas apliecināšanai var uzrādīt vadītāja apliecību vai pensijas grāmatiņu?
Fiziskas personas identitāti pārbauda pēc Personu apliecinošu dokumentu likumā noteiktajiem dokumentiem - pases un personas apliecības.
 
Kas ir izsekošanas kods un kā to lietot?
Izsekošanas kodu piešķir, iesniedzot nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļā. Tas nodrošina iespēju vietnē zemesgramata.lv sekot nostiprinājuma lūguma virzībai. Meklēt, izmantojot šo kodu, iespējams šeit. No saraksta izvēlas "pēc izsekošanas koda".
Kad tiesnesis būs pieņēmis lēmumu, laukā "lēm. dat." parādīsies datums, ar kuru tas pieņemts.
 
 
 
 
 
 
 
Kādos gadījumos nostiprinājuma lūgumu var apliecināt zemesgrāmatu nodaļā?

Kā es varu uzzināt īpašuma kadastrālo vērtību?
Informāciju par īpašuma kadastrālo vērtību sniedz Valsts zemes dienests. Papildus informācija 11. Novembra krastmala 31, Rīga, Latvija, LV-1050, tālr. 67038800, e-pasts: vestules@vzd.gov.lv, vai internetā - datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv/. 
 
 
Vai valsts un kancelejas nodevas ir iespējams samaksāt zemesgrāmatu nodaļā? 
Nodevas iespējams samaksāt zemesgrāmatu nodaļā ar maksājumu kartes palīdzību. Veicot maksājumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Nodevu samaksa skaidrā naudā nav iespējama.
 
 
Cik ilgā laikā izskata nostiprinājuma lūgumu?
Nostiprinājuma lūgumi izskatāmi ne vēlāk kā 10 dienu laikā. Sarežģītās lietās zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks šo termiņu var pagarināt līdz mēnesim.
 
Kā iespējams pārsūdzēt zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu?
Pārsūdzēt var zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu, ja ar to nostiprinājuma lūgums visumā vai pa daļai atstāts bez ievērības vai nav izpildīts tā, kā bija lūgts. Pārējās personas nostiprinājumu var apstrīdēt vienīgi prasības kārtībā.
 
Sūdzības par zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumiem un viņa rīcību jāiesniedz Tiesu palātai divu nedēļu laikā no dienas, kad ieinteresētā persona saņēmusi lēmumu vai no tās dienas, kad notikusi pārsūdzamā rīcība. 
Sīkāk - Zemesgrāmatu likums, 5. nodaļa.
 
 
Kā es varu iepazīties ar zemes robežu plāniem?
Zemes robežu plāni glabājas nekustamā īpašuma lietā, kura glabājas attiecīgajā zemesgrāmatu nodaļā. Zemes robežu plāns pieejams Valsts zemes dienestā, papildus informācija 11. Novembra krastmala 31, Rīga, Latvija, LV-1050, tālr. 67038800, e-pasts: vestules@vzd.gov.lv, vai internetā - datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv.
 
 
 
Kāpēc es VVDZ datubāzē nevaru atrast īpašumu?
Ja īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā, tad to nevarēsiet atrast mūsu datu bāzē.
Nodevu kalkulators Informācija no zemesgrāmatām Kādi dokumenti jāiesniedz Nostiprinājuma lūguma formas
Zemesgrāmatu nodaļu kontaktinformācija 
VVDZ izplatīšanas sistēmas tālrunis: 6722 2072 (Tiesu administrācija), e-pasts info@zemesgramata.lv. Adrese: Ūnijas iela 8 k-9, Rīga, LV-1084. Versija: 1.9.6.1