LV EN RU


StatistikaInformācija pēdējo reizi atjaunota
2016.06.20. 10:29:31

Apmeklētāji kopš 25.06.2009: 28601501
Apmeklētāji šodien: 10991

   
Biežāk uzdotie jautājumi
 • Kā saņemt izziņu par sev piederošiem vai nepiederošiem īpašumiem?
Izziņu iespējams pieprasīt jebkurā zemesgrāmatu nodaļā vai Tiesu administrācijā, Ūnijas ielā 8-k9, uzrakstot iesniegumu.
Maksa par Tiesu administrācijas izsniegtu izziņu ir 4,50 eiroAtbildi iespējams saņemt, ierodoties Tiesu administrācijā vai arī pa pastu. 
 
Iesniegumu varat nosūtīt arī uz e-pastu info@zemesgramata.lv, norādot vismaz vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi. Šajā gadījumā atbildi iespējams saņemt tikai Tiesu administrācijā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu. Iespējams norēķināties ar maksājumu karti vai arī maksājumu veikt iepriekš.
Jūsu ērtībām pieejamas arī iesnieguma formas DOC un ODT formātos (aizpildīt un nosūtīt uz e-pastu).
 
Izziņu sagatavos trīs darba dienu laikā.
 
 • Kā saņemt valsts un/vai kancelejas nodevas atmaksu?
Gadījumos, kad nostiprinājuma lūguma iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā samaksātā valsts vai kancelejas nodeva nav izmantota vai veikta tās pārmaksa, izmantojiet vienotā iesnieguma formu, lai saņemtu nodevas atmaksu. Iesnieguma formas pieejamas DOCX formātā un ODT formātos.
 
 • Kā ieskatīties nekustamā īpašuma nodalījumā?
Nekustamo īpašumu varat sameklēt sadaļā "Meklēt īpašumu zemesgrāmatā".
Pēc īpašuma atrašanas, izvēlieties to savukārt nākamajā logā - apmaksas veidu.
Ja Jums ir konts Lursoft vai Firmas.lv, izvēlieties to. Lai veiktu maksājumu ar norēķinu karti, izvēlieties "Eland".
 
Ja esat Swedbank klients, aicinām izmantot Swedbank uzņēmumu e-pakalpojumus.
 
 • Kāpēc es VVDZ datubāzē nevaru atrast īpašumu?
Ja īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā, tad to nevarēsiet atrast mūsu datu bāzē.
 
 • Vai zemesgrāmatu nodaļā personas apliecināšanai var uzrādīt vadītāja apliecību, Rīdzinieka karti vai tamlīdzīgi?
Fiziskas personas identitāti pārbauda pēc Personu apliecinošu dokumentu likumā noteiktajiem dokumentiem - pases un personas apliecības.
 
 • Kas ir izsekošanas kods un kā to lietot?
Izsekošanas kodu piešķir, iesniedzot nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļā. Tas nodrošina iespēju vietnē zemesgramata.lv sekot nostiprinājuma lūguma virzībai. Meklēt, izmantojot šo kodu, iespējams šeit. No saraksta izvēlas "pēc izsekošanas koda".
Kad tiesnesis būs pieņēmis lēmumu, laukā "lēm. dat." parādīsies datums, ar kuru tas pieņemts.
 
 
 
 
 
 

 • Kā es varu uzzināt īpašuma kadastrālo vērtību?
Informāciju par īpašuma kadastrālo vērtību uztur Valsts zemes dienests. Jebkura Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kadastra objekta – zemes vienības, zemes vienības daļas, būves vai telpu grupas (dzīvokļa) vai nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību var uzzināt,  izmantojot Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portālu www.kadastrs.lv
vai tā mobilo risinājumu.
Pakalpojuma apraksts šeit
 
 
 
 • Vai valsts un kancelejas nodevas ir iespējams samaksāt zemesgrāmatu nodaļā? 
Nodevas iespējams samaksāt zemesgrāmatu nodaļā ar maksājumu kartes palīdzību. Veicot maksājumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Nodevu samaksa skaidrā naudā nav iespējama.
 
 
 
 • Cik ilgā laikā izskata nostiprinājuma lūgumu?
Nostiprinājuma lūgumi izskatāmi ne vēlāk kā 10 dienu laikā. Sarežģītās lietās zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks šo termiņu var pagarināt līdz mēnesim.
 
 • Kā iespējams pārsūdzēt zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu?
Pārsūdzēt var zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu, ja ar to nostiprinājuma lūgums visumā vai pa daļai atstāts bez ievērības vai nav izpildīts tā, kā bija lūgts. Pārējās personas nostiprinājumu var apstrīdēt vienīgi prasības kārtībā.
 
Sūdzības par zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumiem un viņa rīcību jāiesniedz Tiesu palātai divu nedēļu laikā no dienas, kad ieinteresētā persona saņēmusi lēmumu vai no tās dienas, kad notikusi pārsūdzamā rīcība. 
Sīkāk - Zemesgrāmatu likums, 5. nodaļa.
 
 
 • Kā es varu iepazīties ar zemes robežu plāniem?
Valsts zemes dienesta arhīvā tiek uzglabāti zemes vienību robežu plāni. Iepazīties ar tiem var klātienē,
apmeklējot klientu apkalpošanas centru tajā Valsts zemes dienesta struktūrvienībā, kas realizē Valsts zemes dienestam noteiktos uzdevumus administratīvajā teritorijā, kurā atrodas interesējošā zemes vienība. Informācija par struktūrvienībām, kurās atrodas arhīvi, var uzzināt Valsts zemes dienesta mājaslapā, zvanot uz Valsts zemes dienesta informatīvo tālruni 67038800 vai nosūtot jautājumu pa elektronisko pasts info@vzd.gov.lv
Arhīvā esošos dokumentus var pasūtīt un saņemt arī ar elektroniskā pasta starpniecību, nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura Valsts zemes dienesta klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi. Atbilstoši tam, kādu būsiet norādījis arhīva dokumentu saņemšanas veidu, Valsts zemes dienests sagatavotās dokumentu kopijas (dokumenta apliecinātu kopiju, dokumenta norakstu vai izrakstu, kā arī neapliecinātu dokumenta kopiju.) nosūtīs uz Jūsu norādīto elektronisko pastu, pasta adresi vai to klientu pakalpošanas centru, kur vēlaties tās saņemt klātienē.  

Pakalpojuma apraksts šeit
Nodevu kalkulators Informācija no zemesgrāmatām Kādi dokumenti jāiesniedz Nostiprinājuma lūguma formas
Zemesgrāmatu nodaļu kontaktinformācija 
VVDZ izplatīšanas sistēmas tālrunis: 6722 2072 (Tiesu administrācija), e-pasts info@zemesgramata.lv. Adrese: Ūnijas iela 8 k-9, Rīga, LV-1084. Versija: 2.1.8