LV EN RU


StatistikaInformācija pēdējo reizi atjaunota
2016.06.20. 10:29:31

Apmeklētāji kopš 25.06.2009: 28607376
Apmeklētāji šodien: 3957

   
TIesu iestāžu informācijas sistēmu nodaļa

Tiesu iestāžu informācijas sistēmu nodaļa veic valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas (VVDZ) uzturēšanu.


Darba uzdevumi:
 

 • apkopo statistiku par zemesgrāmatu nodaļu darbu;
 • uzrauga VVDZ ievadīto datu kvalitāti, veicot ievadīto datu pārbaudes pēc izstrādātiem algoritmiem un atlases kritērijiem;
 • veic VVDZ izmantojamo klasifikatoru uzturēšanu un pilnveidošanu;
 • izstrādā ieteikumus un darba uzdevumus VVDZ programmatūras pilnveidošanai;
 • organizē, uzrauga un piedalās VVDZ programmatūras papildinājumu testēšanā un ieviešanā;
 • organizē VVDZ izplatīšanas sistēmā jaunu pakalpojumu ieviešanu;
 • organizē un kontrolē VVDZ datu apmaiņu ar citām valsts un pašvaldību informāciju sistēmām;
 • apkopo un analizē VVDZ sistēmas statistiskas datus;
 • publicē VVDZ statistikas pārskatus iekšējā portālā un zemesgrāmatu ārējā tīmekļa vietnē www.zemesgramata.lv;
 • administrē VVDZ sistēmas lietotājus;
 • konsultē VVDZ lietotājus VVDZ izmantošanas jautājumos;
 • izstrādā mācību materiālus un metodiskos norādījumus VVDZ lietotājiem un veic to apmācību;
 • sniedz personām Zemesgrāmatu likumā noteikto informāciju par nekustamiem īpašumiem saskaņā ar administrācijas maksas pakalpojumu cenrādi;
 • nodrošina VVDZ izplatīšanas sistēmas klientu saņemto pakalpojumu apmaksas uzskaiti un reģistrāciju;
 • apkopo VVDZ izplatīšanas sistēmas klientu apgrozījuma un saistību parādu apmaksas izpildi;
 • pilnveido un informatīvi uztur iekšējā portāla zemesgrāmatu informatīvo sadaļu un zemesgrāmatu ārējo tīmekļa vietni www.zemesgramata.lv;
 • piešķir unikālu identifikācijas kodu VVDZ subjektam, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods vai kura nav reģistrēta UR uzturētajos reģistros;
 • sagatavo informāciju par Valsts kasē kļūdaini ieskaitīto zemesgrāmatu valsts un kancelejas nodevu atmaksu;
 • organizē zemesgrāmatu nodaļu darbinieku apmācību darbam ar POS termināli;
 • piedalās administrācijas pārraudzībā esošo tiesu sistēmas attīstības projektu īstenošanā;
 • piedalās darba grupās par normatīvo aktu projektu vai grozījumu normatīvajos aktos izstrādi par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem;
 • izstrādā vai piedalās administrācijas iekšējo normatīvo aktu izstrādē par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem;
 • izskata un sniedz atbildes uz juridisku un fizisku personu iesniegumiem par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem.
Nodevu kalkulators Informācija no zemesgrāmatām Kādi dokumenti jāiesniedz Nostiprinājuma lūguma formas
Zemesgrāmatu nodaļu kontaktinformācija 
VVDZ izplatīšanas sistēmas tālrunis: 6722 2072 (Tiesu administrācija), e-pasts info@zemesgramata.lv. Adrese: Ūnijas iela 8 k-9, Rīga, LV-1084. Versija: 2.1.8